БългарскиИталиански

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времето

 е в нас и ние с

ме във времето...времето може да ни промени, но ние него не!, е крилата фраза-мисъл на Васил Левски с философски контекст отнесен към българското национално-освободително движение срещу османското владичество, която

 той запечатва в свое писмо до Панайот Хитов от 10 май 1871 година.